Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của Phạm Đào Thịnh

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > Bài viết > Chia sẻ kinh nghiệm >

  TIỂU LUẬN

  GỢI Ý CÁC CHỦ ĐỀ LÀM TIỂU LUẬN

  Lớp Cao học ngành Điện lực

   

  1. Bản chất khoa học và cách mạng của Triết học Mác-Lênin.
  2. Giải pháp thúc đẩy tiến bộ xã hội ở Việt Nam trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
  3. Khoa học và vai trò của nó trong sự xây dựng và phát triển ngành điện lực trên thế giới và Việt Nam
  4. Mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay
  5. Mối quan hệ giữa việc tuân theo qui luật khách quan và sự tự do sáng tạo trong hoạt động thực tiễn của con người.
  6. Quan điểm toàn diện, quan điểm lịch sử cụ thể, quan điểm phát triển và sự vận dụng trong quá trình xây dựng và phát triển ở ViệtNam (hoặc 1 tỉnh nào đó, tùy vào học viên lựa chọn), (học viên chọn một trong các quan điểm trên để viết tiểu luận).
  7. Quan hệ giữa nhân tố khách quan và nhân tố chủ quan trong xây dựng và phát triển ngành điện lực Việt Nam (hoặc 1 tỉnh nào đó, tùy vào học viên lựa chọn).
  8. Quy luật mâu thuẫn với việc giải quyết mâu thuẫn cơ bản để phát triển ngành điện lực Việt Nam (hoặc 1 tỉnh nào đó, tùy vào học viên lựa chọn).
  9. Quan niệm của Mác về khoa học với tính cách là lực lượng sản xuất trực tiếp.
  10. Sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trong công cuộc đổi mới.
  11. Tư duy biện chứng duy vật với việc vận dụng nó để xây dựng, phát triển ngành điện lực
  12. Vai trò thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác-Lênin đối với các khoa học cụ thể.
  13. Vai trò của khoa học và công nghệ đối với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.
  14. Vận dụng mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội trong điều kiện xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
  15. Vận dụng qui luật “chuyển hóa từ những thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất và ngược lại” trong quá trình xây dựng và phát triển ngành điện lực Việt Nam (hoặc 1 tỉnh nào đó, tùy vào học viên lựa chọn).

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Phạm Đào Thịnh @ 09:48 07/02/2015
  Số lượt xem: 3406
  Số lượt thích: 2 người (vy manh tuong, Hồ Văn Đợi)
  Avatar
    CUNG kính mời nhau chén rượu nồng
  CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong
  TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ
  XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng.
  VẠN chuyện lo toan thay đổi hết
  SỰ gì bế tắc thảy hanh thông
  NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn.
  Ý nguyện trọn đời đẹp ước mong

   
  Gửi ý kiến